שעון רשת ביומטרי - Mck503

שעון נוכחות ביומטרי - דגם Mck503
Meckano מציעה שעון ביומטרי חדיש בזיהוי טביעת אצבע.
ייחודו של שעון זה הינו:

ללא שימוש בהתקנת תוכנה למשיכת נתונים או טעינת נתונים!
אין תלות כלל במחשבים בסביבת הלקוח.
שימוש בשני אלגוריתמים חדישים לזיהוי טביעות אצבע.
השימוש באלגוריתם כפול, מאפשר זיהוי אמין ביותר של טביעות אצבע והצלחה רבה
בקריאת מגוון רחב של טביעות אצבע בעייתיות.
כמו כן, השעון כולל צג גרפי צבעוני גדול וברור המאפשר לראות באופן ויזואלי את טביעת האצבע אשר הונחה בקורא.
דבר זה מקל על לימוד טביעת אצבע חדשה וכן עוזר לפתור בעיות בהנחת אצבע על הסנסור באופן שגוי.
חיווי קולי בעברית כדי להודיע לעובד על הצלחה בהחתמה.
השעון מאפשר בנוסף להחתמה ביומטרית, אפשרות לדווח באמצעות תגי קרבה
קיימת סוללת גיבוי ושמירה על הנתונים בעת הפסקת חשמל
שמירה של עד 100 אלך החתמות אחרונות
ניתן להטמיע לכל עובד עד 10 טביעות אצבע

שעון נוכחות ביומטרי - דגם Mck503
טביעת אצבע

התקנת השעון הינה ביותר > ללא התקנת תוכנה כלל בצד לקוח.
השעון מתחבר לרשת האינטרנט ודיווחי הנוכחות עוברים באופן אוט' למערכת Mecakno.